II Festiwal Nauczycieli

Miejsce – ADN Centrum Konferencyjne  Atrium Tower al. Jana Pawła II 25
w Warszawie

Warszawa, 28 września 2019 r.

ADN Centrum Konferencyjne Budynek Atrium Tower

al. Jana Pawła II 25

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, metodycy, eksperci wszystkich specjalności i etapów edukacyjnych.

Temat przewodni: Nauczyciel – prestiż i siła zawodu

Cele:

  • podniesienie kompetencji zawodowych
  • kreowanie wizerunku nauczyciela
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • wymiana doświadczeń zawodowych

Koszt: 150 zł


Pochwal się! na Festiwalu

W ramach II FN będzie można zaprezentować swój dorobek zawodowy. Nauczyciel wybiera jedno przedsięwzięcie/dokonanie/projekt, które/który realizował i o nim opowiada. Forma wystąpienia dowolna, np. prezentacja, zdjęcia, opowieść, można nawet zaśpiewać piosenkę.
Należy spełnić dwa podstawowe warunki: zawrzeć swoje wystąpienie w 15 minutach oraz prezentacja musi dotyczyć osiągnięcia realizowanego w roku szkolnym 2018/2019.

 

Patronaty

Program II Festiwalu Nauczycieli 

9.00–9.15 – Rejestracja

Strefa szkoleniowa (9.15–11.00)

Ludzie kluczem do sukcesu – dr Ewa Wojtyra (NODN „Supernauczyciel”)

Po co nauczycielom zdrowie psychiczne? – Aleksandra Wzorek (Instytut Edukacji Pozytywnej)

Przerwa kawowa (11.00–11.15)

Strefa szkoleniowa (11.15–12.45)

Wizerunek nauczyciela w kraju i za granicą – dr Kinga Białek (Szkoła Edukacji PAFW i UW)

Nauczyciel w rytmie „slow”, czyli jak się nie wypalić – Robert Chamczyk (18h.pl)

Przerwa kawowa (12.45–13.00)

Strefa Pochwal się (13.00–15.00)

Język angielski z mamą i tatą – Anna Kwiatkowska (Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi)

Bliżej mnie, bliżej ciebie, czyli o działaniu ponad podziałami – Lucyna Kasjanowicz (Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie)

Gimnazjalne retrospekcje – Monika Dembińska (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie)

Eksperyment(y) w „Witkacym” – Agnieszka Ciesielska (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie)

Od lokalu do globalu, czyli o konkursie wiedzy o Mazowszu – Iwona Krzemińska (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce)

Realizacja certyfikowanego projektu historyczno-patriotycznego „Szkoła dla Niepodległej” – Anna Palczewska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie)

Program Mądrzy Cyfrowi, Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” – Joanna Górska (koordynatorka Projektu) 

Przerwa kawowa z poczęstunkiem (15.00–15.20)

Strefa szkoleniowa (15.20–16.50)

Myślenie pytaniami – Violetta Kalka (Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu)

Projekt „pamięć” – Krzysztof Rusiecki (artysta plastyk)

16.50–17.00– Zakończenie II Festiwalu Nauczycieli i wręczenie zaświadczeń uczestnictwa

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności wystąpień

 

 

A tak było w tamtym roku...

Pierwszy Festiwal Nauczycieli 

24 listopada 2018 r. odbył się Pierwszy Festiwal Nauczycieli. Konferencja   miała  miejsce  w   sali  Książęcej  Hotelu   Trylogia w Zielonce.  

W historycznej  scenerii,  pod  czujnym  okiem  władców  Polski,  odbyło  się
7 wykładów połączonych z dyskusjami i warsztatami. 

A Patroni Festiwalu - Instytut Edukacji Pozytywnej oraz Czała Polska czytam dzieciom i Mądrzy Cyfrowi - zapoznali Uczestników ze swoją działalnością.

Każde z wystąpień nagradzane było brawami.

Pierwszy Festiwal Nauczycieli to konferencja o zasięgu ogólnopolskim. Uczestniczyli w niej nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, również nauczyciele akademiccy, oraz różnych specjalności (byli m.in. poloniści, historycy, matematycy, nauczyciele języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego). Obecne były również osoby, które na co dzień nie zajmują się edukacją.

W przerwach między strefami szkoleniowymi na uczestników czekała kawa, herbata oraz ciasteczka. 

Dużo pozytywnej energii, entuzjazm i zaangażowanie Uczestników sprawiły, że już myślimy o programie kolejnego Festiwalu Nauczycieli. 

W Kawiarni 18h publikowane będą streszczenia wystąpień prelegentów Festiwalu.

Wszystkim Uczestnikom, Prelegentom i Patronom Festiwalu serdecznie dziękujemy! I jeszcze kilka fotek.

Napisz do nas: 

e-mail:18h@18h.pl